Dicht

Ik wilde zo graag iets dichten
Mijn ziel lag zo bloot en open
Als kolkend hete lava
Stroomde langzaam en nietsontziend
Alles uit mij weg.
Liet mij achter vol leegte en droefenis
Het gat dat ik probeerde te dichten.